Kraken een noodzakelijk kwaad

 

Leeg huis zoekt thuis veroordeelt huisvredebreuk en inbraak.

Intrekken in een bewoond pand of pand dat binnen enkele weken verbouwd zal worden kunnen we geenszins goedkeuren.

 

Kraken is echter geen inbraak noch huisvredebreuk. Het is een levensnoodzakelijke overlevingsstrategie voor mensen die op de woningmarkt geen kansen krijgen. Het is ook een aanvaardbare vorm van sociale actie.

Een genuanceerder beeld over de positieve gevolgen van kraken vind u hier.

 

De criminalisering van Krakers zal leiden tot heel wat extra sociale drama’s en de maatschappelijke kosten van deze aanpak zijn niet te overzien.

 

 

Mogelijke gevolgen van criminaliseren van Krakers

 

·         Een grote groep mensen wordt dakloos en moet noodgedwongen hun heil zoeken in nachtopvang, stations, portalen, ondergrondse parkings, parken, e.d.

·         Daklozen worden vaak als overlast ervaren. Wij voorspellen daarom  meer klachten. Bijgevolg hogere kosten voor interventies van politie, overlast en sociale regisseurs, straathoekwerkers en andere outreachende diensten.

·         Slapen in openlucht is nog ongezonder dan in een kraakpand. Wij voorspellen hogere kosten  voor de gezondheidszorg. Gezien dat een aanzienlijk deel van deze mensen niet in regel  zijn met hun ziekte verzekering zullen deze kosten vertaald worden op de belastingbetaler

·         Krakers worden vaker en sneller uitgezet. Mensen en hun kinderen krijgen het nog moeilijker om vaste grond te krijgen hun leven uit te bouwen.  Probeer maar eens school te lopen als je elke maand een nieuw adres hebt.

·         Groter verloop van mensen die van kraakpand naar kraakpand hoppen. Hierdoor dreigen ook de gerechtskosten voor eigenaars nog verder de pan uit te swingen.

·         Boetes verhogen de schuld van mensen die nu vaak financieel aan de grond zitten.  Deze schulden hangen als een zwaard van Damocles boven het hoofd van deze mensen eens ze uit de armoede kruipen en een cast adres weten te bemachtigen

·         Mensen die anderen uit de nood helpen om hen van onderdak te voorzien dreigen zelf in problemen te geraken. Solidariteit wordt nog te vaak als sociale fraude beschouwd en samenwonen leidt tot herziening van uitkeringen

·         Grotere stigmatisatie van kwetsbare mensen dreigt hun kansen om uit het dal te klimmen nog verder te bemoeilijken.  Bijvoorbeeld dat ze door strafblad of gebrek aan bewijs van goed gedrag en zeden, minder kansen krijgen om aan werk te geraken.