Met de actie INHUMAN RESOURCES dagen we de leden van het schepencollege uit om deel te nemen aan een eliminerende en niveaubepalende test. Zo krijgen ze de kans te ontdekken of deze tests er in slagen hen naar waarde in te schatten.


Vrijdag 21 april, een  zwarte dag voor de teams Straathoekwerk, Op Stap, Buurtstewards, Schoolspotters, project IEM-jongeren en de Stad Gent. Na meer dan 20 jaar trouwe dienst werd de founding father van de dienst opzij geschoven omwille van procedures.

Dit is één van de verhalen van mensen die opnieuw moeten solliciteren voor hun eigen functie.

 

Het is onbegrijpelijk dat mensen die jaren op de werkvloer  bewijzen dat ze over de juiste competenties beschikken om een job uit te voeren, worden afgerekend na een uurtje testen doen op de computer. Jarenlange  ervaring en gunstige evaluaties wegen niet op tegen een capacitaire proef. Deze proeven zijn niet gelinkt aan de functie inhoud, eerder een middel om de selectie uit te dunnen.  Dat hierbij slachtoffers vallen, blijkt bijzaak. Dit tart alle logica.  

 

Onbegrijpelijk ook hoe een Stad Gent die zich profileert zich als 'Open', 'Betrokken' en 'Solidair' mensen op dergelijke manier bedankt voor jaren gedrevenheid en inzet. Dit leidt tot demotivatie bij de medewerkers, en het brengt de stabiliteit en de goede werking van diensten aan het wankelen.

 

 

 

Daar waar management en procedures het winnen van menselijkheid en gezond verstand is een warme Stad veraf.

Met de actie INHUMAN RESOURCES dagen we de leden van het schepencollege uit om deel te nemen aan een eliminerende en niveaubepalende test. Zo krijgen ze de kans te ontdekken of deze tests er in slagen hen naar waarde in te schatten.

We willen de gevolgen van het huidig selectiebeleid onder de aandacht brengen en pleiten voor een meer menselijk aanwervingsbeleid.

 

Voor meer info over de actie kan je terecht bij Joost Bonte

 

Joost.bonte@straathoekwerk.be - 0486627760