Leeg Huis Zoekt Thuis vreest de gevolgen  van de nieuwe wet tegen kraken.

Naar aanleiding van een gekraakte woning in Gent die onlangs de nationale media haalde is de opmaak van een wetsvoorstel dat kraken strafbaar maakt in een stroomversnelling terecht gekomen.

 

Als kraken een strafbaar feit wordt dreigen in Gent alleen al honderden mensen op straat te komen.  Politie spreekt van ca. 350 geregistreerde krakers.

 

Straathoekwerkers en Buurtstewards komen dagelijks in contact met krakers. Op een enkele activist na zijn de mensen die wij in kraakpanden treffen vooral slachtoffer van een falend woonbeleid. Hun inkomen is te laag of te onregelmatig om maandelijks de hoge huurprijzen of een verblijf in een opvangcentrum  te betalen.  Anderen krijgen na een verblijf in psychiatrie,  (jeugd) instelling of gevangenis geen kansen op de private woonmarkt. De wachtlijsten voor een sociale woning zijn zo lang dat deze ook geen oplossing bieden. In Gent merken we daarboven dat Intra Europese Migranten het extra moeilijk hebben om hun recht op wonen waar te maken.

De nachtopvang, het laatste vangnet is nu al vaak ontoereikend om aan de vraag te voldoen. We vrezen  dat, als gevolg van de wet tegen kraken,  een pak mensen hun heil zullen moeten zoeken in stations, portalen, ondergrondse, parkings, parken, e.d..

 

 

We vragen:

  • Dat de toekomstige wet rekening houdt met de ontoegankelijkheid van de woningmarkt en gebrek aan alternatieven voor heel wat mensen.
  • Dat de wet niet van toepassing is op het gebruiken van een pand of  een terrein, dat duidelijk al jaren al jaren leeg staat, om de nacht vellig te spenderen 
  • Voor dat de wet van toepassing wordt, er een drastisch en doortastende aanpak is om de woonmarkt toegankelijker en betaalbaarder te maken.
  • De oprichtingen van een sociale antikraakorganisatie die eigenaars de kans geeft om mensen in nood (tijdelijk) een beschutte plaats aan te bieden.
  • Een doortastende aanpak die speculatie met woningen en gronden tegen gaat.