#GEKRAAKT

 

Geannuleerd !!!!!

Wegens niet tijdig en correct aanvragen van de actie #gekraakt is deze geannuleerd.
In dialoog met het stadsbestuur en andere betrokken voorzieningen zullen wij de komende dagen en weken nagaan:
- hoe we de negatieve effecten van die wet kunnen reduceren tot het minimum voor onze doelgroepen
- Hoe we de verdere polarisering rond dit thema kunnen voorkomen, door in dialoog te gaan met voor- en tegenstanders.
We houden jullie hiervan op de hoogte.

Contact

Email: info@leeghuiszoektthuis


Wat kan je nog doen?

  • Spreek je lokale en bovenlokale beleidsmakers aan en vraag hen wat hun  plannen zijn om de gevolgen van de op til zijnde kraakwetgeving en het falend woonbeleid op te vangen.
  • Organiseer een debat met lokale stakeholders over de gevolgen  van de kraakwetgeving die binnenkort van kracht gaat en het falend woonbeleid.
  • Organiseer een bijeenkomst van medestanders om samen een  actie uit te werken die de gevolgen van deze wet en het falend woonbeleid aan kaak stelt.
  •  Ben je zelf eigenaar of ken je zo iemand?  Stimuleer hen of vraag hen om de huurprijs van hun woning(en) betaalbaar te houden of hun woningen via sociaal verhuur kantoor op de markt aan te bieden.
  •  Doe mee aan onze actie en laat je zien!. Post een selfie met de hashtag #GEKRAAKT op sociale media en deel je foto op de Facebook- en Instagrampagina van ‘Leeg Huis Zoekt Thuis.’