Straathoekwerkers klagen woonnood aan


Er is een schrijnend gebrek aan betaalbare, kwaliteitsvolle woningen in Vlaanderen!

Mensen overleven in moeilijke omstandigheden. Ze betalen vaak veel geld voor kleine woningen van slechte kwaliteit. Sommigen vinden zelfs geen huis en trekken noodgedwongen in bij vrienden of familie die hierdoor ook in de problemen kunnen komen. Deze solidariteit wordt veelal bestempeld als sociale fraude en bovendien klagen eigenaars en buren over overbevolking.  

Anderen overleven in kraakpanden, slapen in de nachtopvang of simpelweg op straat omdat ze geen waardig, betaalbaar alternatief vinden.

 

Het gebrekkige aanbod zorgt ervoor dat eigenaars heel kieskeurig kunnen zijn. Een situatie die discriminatie en favoritisme in de hand werkt. Malafide figuren buiten de situatie uit door veel te veel geld te vragen voor krotten, door zich niet aan de huurwetgeving te houden, kwetsbare mensen te intimideren of hen te verhinderen voor hun rechten op te komen.

 

Tegelijkertijd is er overal onderbenutte ruimte. Huizen en appartementen, jammer genoeg al te vaak sociale woningen, staan soms jaren leeg te wachten op renovatie. Boven heel wat winkels en horecazaken wordt het na sluitingstijd vaak muisstil. Talloze onverhuurde studentenkamers blijven leeg en omdat je hier je domicilie niet kan zetten, kun je hier als niet-student niet terecht. Antikraak of panden ter beschikking stellen van socio-culturele verenigingen zorgen in de eerste plaats voor sociale controle en een gevoel van veiligheid maar bieden geen antwoord op de woonnood.  Bouwprojecten richten zich vooral op gegoede kopers.

Ondertussen blijven steeds meer mensen verstoken van een goede thuis.

 

Met de actie LEEG HUIS ZOEKT THUIS willen straathoekwerkers deze absurditeit aan de kaak stellen. Enerzijds door onderbenutte mogelijkheden onder de aandacht te brengen, anderzijds door het verhaal van zoveel mensen op zoek naar een betaalbare thuis in beeld te brengen.

 


We roepen beleidsmakers, eigenaars en projectontwikkelaars met aandrang op om, met alles wat in hun macht ligt, het aanbod aan betaalbare kwaliteitsvolle huurwoningen drastisch te verhogen!